Угода користувача

Справжня Угода користувача набуває чинності з моменту вираження Вами згоди з його умовами шляхом оформлення замовлення або реєстрації на сайті kioto.lviv.ua

1. Предмет Угоди користувача

1.1 Kioto пропонує Вам свої послуги на умовах, що є предметом Угоди Користування (УК).

1.2 Угода може бути змінена нами без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. 

2. Опис послуг

2.1 Kioto є інформаційною системою замовлень, яка пропонує користувачам широкі можливості для швидкого і простого замовлення їжі

2.2 Зазначені послуги носять інформаційний характер і представляються Користувачеві безоплатно.

2.3 Користувач погоджується з тим, що Kioto не несе відповідальності за затримки, збої, видалення або незбереження будь-якої персональної інформації.

2.4 Для того щоб скористатися послугами нашої компанії Kioto необхідно мати комп'ютер і доступ в Інтернет (WWW) .

3. Зобов'язання з реєстрації та користуванню сайтом

3.1 Для того щоб скористатися послугами Kioto Користувач погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, запитуваної у формі реєстрації, пройти процедуру реєстрації на Сайті, заповнивши форму реєстрації та висловивши згоду з умовами Угоди, шляхом підтвердження пункту «Я приймаю умови Угоди».

3.2 Якщо Користувач надає невірну інформацію або в Kioto є серйозні підстави вважати, що надана ним інформація невірна, неповна або неточна, Kioto має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та відмовити йому у використанні своїх служб (послуг).

4. Реєстрація, пароль і безпека

4.1 По завершенні процесу реєстрації Користувач отримує логін та пароль для доступу до особистого кабінету .

4.2 Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за всі дії, здійснені на сайті Kioto під його логіном і паролем.

4.3 Користувач погоджується з тим, що він зобов'язаний негайно повідомити Kioto про будь-який випадок неавторизованого (забороненого) доступу зі своїм логіном і паролем і/або про будь-яке порушення безпеки.

5. Умови використання матеріалів, розміщених на Kioto

5.1 Сайт містить матеріали, що охороняються авторським правом, товарні знаки та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись: тексти, фотографії, графічні зображення.

5.2 При цьому всі зміст Сайту охороняється авторським правом як твір, створений колективною творчою працею відповідно до законодавства України про авторське право та суміжні права.

5.3 Компанії Kioto належить авторське право на використання змісту сайту (в тому числі, право на підбір, розташування, систематизацію та перетворення даних, що містяться на сайті kioto.lviv.ua, а також на самі вихідні дані), крім випадків, окремо відмічених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів.

5.4 Користувач не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати похідні продукти або іншим чином використовувати, частково або повністю, зміст Сайту .

5.5 Користувач Мережі зобов'язується використовувати Сайт тільки в законних цілях.

5.6 Користувач Мережі зобов'язується не розміщувати на Сайті і не направляти куди-небуть через/за допомогою Сайту будь-які матеріали наступного характеру:

  • ті, які порушують законодавство, містять погрози і образи, дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер непристойності;
  • ті, які порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси інших осіб;
  • сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі чи заклики до насильства;
  • а також інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яке тягне кримінальну, цивільно - правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення законодавства .

5.7 Користувач зобов'язується не розміщувати на Kioto і не направляти через/за допомогою Сайту матеріали, що є рекламою яких-небудь товарів або послуг, без отримання попередньої вираженої згоди Kioto

5.8 Користувач зобов'язується не використовувати Kioto для реклами або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг у будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись, стимулювання користувачів до передплати на іншу систему доставки, що є конкурентом Kioto

5.9 Користувач зобов'язується не завантажувати, розміщувати або іншим чином використовувати на сайті які-небудь матеріали, охоронювані законодавством про інтелектуальну власність (у тому числі, авторським правом, законодавством про товарні знаки), і інші охоронювані законодавством матеріали без отримання вираженого дозволу власника прав на охоронюваний матеріал. При цьому тягар доведення того, що розміщення на сайті користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб на розміщувані матеріали, лежить на користувачі.

6 . Відповідальність

6.1 Kioto не несе відповідальності за дотримання/недотримання службою доставки своїх зобов'язань перед Користувачем, а також за достовірність інформації, наданої такими службами. Kioto є лише інформаційною сполучною ланкою між Користувачем і доставкою, інформація про які розміщена на сайті kioto.lviv.ua

7. Права власності Kioto

7.1 Користувач визнає і погоджується з тим, що сервіс Kioto і всі необхідні програми, пов'язані з ними, містять конфіденційну інформацію, яка захищена законами про інтелектуальну власність та іншими українськими та міжнародними законами. Користувач погоджується не модифікувати, не продавати, не поширювати цей контент і програми, цілком або частинами.

8. Конфіденційність

8.1 Kioto вправі здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем. При цьому Kioto зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам , які не мають безпосереднього відношення до виконання замовлень.

9. Загальні положення

9.1 Ця угода регулюється нормами українського законодавства.

9.2 Всі можливі суперечки з приводу Угоди вирішуються відповідно до норм чинного законодавства.

9.3 Через безоплатність умов цієї Угоди норми про захист прав споживачів не можуть бути застосовними до відносин між Користувачем і Kioto

9.4 Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Kioto агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених цією Угодою.